इथं कोण कोणाला उपरा म्हणणार?

आपल्या देशातील महत्त्वाच्या नद्यांची दिशा, त्यांचा प्रवाह, त्यांच्या काठावर वसलेली संस्कृती, नदीच्या काठावर वसलेल्या मानवी वस्तीचा…