स्वामी अग्निवेश यांना समाजवादाची गोडी कशी लागली?

दयानंद सरस्वती गेल्यानंतर आर्य समाजाच्या अनुयायांमध्ये कार्यक्रम, विचार आणि धोरणांना घेऊन दोन गट निर्माण झाले होते. परंपरा आणि…