Home Tags Carbon footprint

Tag: carbon footprint

एक होतं महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान !

नुकतीच जागतिक बँकेच्या अध्यक्षा क्रिस्टॅलिना जॉर्जिएवा यांनी धारावीच्या झोपडपट्टीला भेट देऊन तिथली पाहणी केली. तिथली स्वच्छता पाहून त्या प्रभावित झाल्या. जागतिक बँकेच्या पद्धतीनुसार ज्ञान...

Max Video