Home Tags Capitalist

Tag: capitalist

“थिएटर ऑफ रेलेवंस” मानवतेचा कलात्मक हुंकार!

१९९० चे दशक आपला  देश, विश्वं आणि मानवतेसाठी अमूलाग्र बदलाचा काळ होता. “औद्योगिक क्रांति” च्या चक्रावर स्वार होऊन मानवतेने सरंजामशाहीच्या दास्यातून  बाहेर पाडण्याचे  स्वप्न...

Max Video