Home Tags Brahmins

Tag: brahmins

धर्मशास्त्रावर आधारलेले हिंदूराष्ट्र देवप्रिय ब्राह्मणांना तरी परवडेल काय? – प्रा. हरी...

परधर्मियांविषयी सतत द्वेशपूर्ण अफवा पसरवून हिंदुराष्ट्राची सोनेरी स्वप्नं बहुजनांच्या मनावर कोरली जातात. हे मनाचे श्लोक वाचून आणि ऐकून मूळ धर्मग्रंथ न वाचलेली बहुजन खिल्लारं...

Max Video