Home Tags Brahmin Samaj

Tag: Brahmin Samaj

…आता ब्राह्मण समाजालाही आरक्षण?

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता धनगर, लिंगायत समाजाच्या मागणी बरोबरच ब्राह्मण समाजाने देखील आरक्षणाची मागणी केली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात ब्राह्मण समाजाची परिस्थिती...

Max Video