Home Tags Boost-agricultural

Tag: boost-agricultural

भुकेची समस्या संपवण्यासाठी…

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या ३३ कोटी होती आणि धान्योत्पादन सुमारे ५० दशलक्ष टन एवढे मर्यादित होत होते. आज देशाची लोकसंख्या...

Max Video