Home Tags Body

Tag: body

आयुर्वेद : समज-गैरसमज

वर्तमान युग हे ग्लोबलायाझेशानाचे युग आहे असे म्हंटले जाते. अनेक संस्कृतींची आकर्षक विचारधारांची सरमिसळ आज आपल्या वाट्याला येत आहे. आयुर्वेदसुद्धा या पद्धतीनं ग्लोबल होत...

Max Video