कोरोनावरील आणखी एका स्वदेशी लसीला मान्यता

कोरोनावरील आणखी एका स्वदेशी लसीला मान्यता
ZYDUS CADILAच्या लसीला मान्यता
ZyCoV-D लसीला मान्यता
DCGIकडून आपत्कालीन वापराला परवानगी
देशात आता कोरोनावरील ६ लसींचा वापर