मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 106.31/- रुपये इतका आहे.
पुण्यात पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 105.91/- रुपये इतकाआहे.
अमरावती येथे पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 107.61/- रुपये इतका आहे.
छत्रपती संभाजी नगरचा पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 106.75/- रुपये इतका आहे.
नागपूरमधील पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 106.38/- रुपये इतका आहे.
नाशिक येथील पेट्रोलचा दर प्रति लिटर हा 106.77/- रुपये इतका आहे.