सोने दरात (Godl Rate today) सलग दुसऱ्या दिवशी तर चांदी दरात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ
सोने दरात (Gold price increase) 100 रुपये प्रति 10 ग्रॅमने झाली वाढ
सोने (Gold rate india) 47 हजार 100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
चांदीचे दरात (Silver 200 रुपयांची वाढ
चांदी दरात सलग 58 हजार 300 रुपयांवर