या शहरात मिळते सर्वात स्वस्त पेट्रोल
पालघर : पेट्रोल १२०.१९ डिझेल १०२.८६
अहमदनगर पेट्रोल १२०.३० डिझेल १०३.००
अकोला : पेट्रोल १२०.३० , डिझेल १०३.०२
जळगाव : पेट्रोल १२०.४३ , डिझेल १०३.१३
मुंबई शहर : पेट्रोल१२०.५१ , डिझेल १०४.७७
बीड : पेट्रोल १२०.५६ , डिझेल १०३.२६
धुळे : पेट्रोल १२०.५६ , डिझेल १०३.२६
कोल्हापूर : पेट्रोल १२०.९६ , डिझेल १०३.६६
पुणे : पेट्रोल१२०.८५ डिझेल १०३.५३
अमरावती : पेट्रोल १२१.६७ , डिझेल १०४.३४
औरंगाबाद : पेट्रोल१२१.६८ , डिझेल १०४.३२
चंद्रपूर : पेट्रोल१२१.०८ , डिझेल १०३.७९
नाशिक : पेट्रोल १२१.१६ , डिझेल १०३.८३
सोलापूर : पेट्रोल १२०.४५ , डिझेल १०३.१६
ठाणे : पेट्रोल १२०.७० , डिझेल १०४.९४
परभणी : पेट्रोल १२३.४७ , डिझेल १०६.०४