दरवाढीनंतर सोने-चांदी दर स्थिरावले

सोने दरात वाढ नाही. दरवाढीनंतर सोने आज स्ठिर
सोने दर ५७४४० रुपये प्रति 10 ग्रॅम
Silver rate - घसरणीनंतर चांदी स्थिर
चांदी दरात दरवाढ नाही. चांदी 72 हजार २०० रुपये किलो.