काय आहे कामधेनू ग्रामदत्तक योजना?

राज्य सरकारच्या कामधेनू ग्रामदत्तक योजनेबाबत सांगत आहेत डॉ मयूर पावशे.