कसे घ्याल माती परिक्षणासाठीचे नमुने

माती परिक्षणासाठी नमुने देतांना कोणती काळजी घ्याल, याबाबत मार्गदर्शन करत आहेत पुण्याच्या राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पातील मृदा शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद जगताप