कमी खर्चाची जैविक शेती

कुठलीही रयासनं न वापरता जैविक खतं आणि किटकनाशकांचा वापर करून कशा प्रकारे शेती करता येते या विषयी माहिती देत आहेत कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. मेघराज कदम